Om oss

Bondens egen Marknad är en sammanslutning av lantbrukare och producenter. Alla som säljer på marknaderna runt om i landet är medlemmar i Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Varje lokal marknad har sedan en egen förening, ekonomisk eller ideell, och är organiserade som ett nätverk, en arbetsgrupp alternativt som en intresseförening. De lokala marknaderna sköter sig helt själva men måste följa de regler och stadgar som finns i riksföreningen.

Konceptet Bondens egen Marknad innebär att alla produkter kommer från gårdar som ligger nära marknadsplatsen, inom en radie av 250 km, som är vår gemensamma avståndsregel. Producenten som står på marknaden ska själv ha odlat, fött upp eller förädlat allt som säljs på marknaden. Hörnstenarna är färskhet, kvalitet, närproducerat och inga mellanhänder.

Bondens egen Marknad startade i Stockholm på Katarina Bangata år 2000. Marknaden gjorde succé och under 2001 byggdes vår riksförening upp plus att man utökade marknaden till fler platser i Sverige. Marknaderna sträcker sig från Luleå i norr till Malmö i söder.

Riksföreningen Bondens egen Marknads styrelse

Ordförande:
Ted Oscarsson
hebo.tradgard@gmail.com

Kassör:
Sara Berglind.
hebo.tradgard@gmail.com

Sekreterare:
Sara Berglind.
hebo.tradgard@gmail.com

Karin Jansson
karinmjansson@hotmail.com

Richard von Essen
richard@vonessen.com

Stadgar och regler

I nedanstående PDF-dokument kan du ta del av föreningens stadgar och regler.

Regler_BeM_2013-11-25.pdf

Stadgar_20090309_BeM.pdf

Missa inga marknader!

Anmäl dig för en påminnare inför nästa marknad.

Här hittar du vad som händer just nu på din marknad!